JAK PROJEKTUJEMY

PROCES PROJEKTOWANIA – PROJEKT BUDOWLANY

Zajmujemy się opracowaniem projektów o różnej skali – od projektów domów jednorodzinnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz usługowych średniej i dużej wielkości. Działamy nie tylko w Sosnowcu i na terenie śląska, ale również na obszarze całej Polski.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie inwestycji – od doradztwa formalno-prawnego, poprzez projekty koncepcyjne, budowlane oraz wielobranżowe projekty wykonawcze, na nadzorach budowlanych kończąc. W zależności od inwestycji współpracujemy z zaufanymi specjalistami branż: konstrukcyjnej, sanitarnej, ektrycznej, jak również z różnymi rzeczoznawcami i wykonawcami.

Proces projektowy w wielu przypadkach posiada podobny schemat. Do każdnego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Poniżej przedstawiono uproszczony schemat współpracy w kilku przypadkach projektowych.

Dowiedz się jak przebiegają poszczególne procesy

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Pierwsze spotkanie konsultacyjne polecamy umówić 6-8 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęciem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Taki zapas czasu pozwoli architektowi odpowiednio zaplanować prace w swoim harmonogramie (prowadzimy kilka projektów jednocześnie) oraz skompletować niezbędne dokumenty i opracowania. Warto dać również sobie czas na analizę przedstawionych propozycji, aby móc precyzyjnie określić swoje oczekiwania. Przygotowanie projektu koncepcyjnego dla średniej wielkości inwestycji trwa najczęściej 1-2 miesiące, natomiast opracowanie dokumentacji budowlanej do wniosku o pozwolenie na budowę zwykle zajmuje 2-3 miesiące. Po złożeniu wniosku Urząd zazwyczaj wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę w ciągu 60 dni.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Współpracę rozpoczynamy od spotkania, na którym przeprowadzamy szczegółowy wywiad z klientami. Poznajemy oczekiwana Inwestora oraz podstawowe informacje o terenie inwestycji oraz o projektowanym budynku. Na pierwsze spotkanie zabieramy mapę, swoje inspiracje, pomysły, swoje wytyczne i pytania spisane na kartce – aby o niczym nie zapomnieć. Jeśli nie mamy przygotowanych materiałów, wystarczy przemyśleć podstawowe kwestie przed spotkaniem i możliwie konkretnie odpowiadać na zadane pytania architekta.

Podstawą dalszych prac będą materiały i wytyczne, które otrzymamy od Klienta. Im więcej konkretnych informacji i oczekiwań Inwestor jest w stanie przekazać na samym początku współpracy tym sam proces projektowania będzie łatwiejszy i sprawniejszy. Zmiana założeń w trakcie projektowania bywa dużym utrudnieniem dla projektantów i wpływa na czas i cenę przygotowania projektu.

Właściwe prace nad projektem domu zaczynamy od projektu zagospodarowania działki. Analizujemy możliwości i ograniczenia działki budowlanej, następnie lokalizujemy budynek na działce względem granic, sąsiednich budynków oraz innych elementów tworzących kontekst. Następnie wspólnie z Inwestorami zastanawiamy się jaki układ i zakres pomieszczeń będzie spełniał ich oczekiwania mając
cały czas na względzie przyszły wygląd budynku, odpowiednie ustawienie budynku względem stron Świata oraz wspomniany wcześniej kontekst. W tym etapie prace głównie odbywają się na rzutach płaskich. Często przygotowujemy około 2-3 możliwe warianty i dyskutujemy w celu wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania.

Po konsultacjach wspólnie wybieramy najbardziej korzystny wariant. W począkowej fazie projektu istotne jest przede wszystkim założenie funkcjonalno-przestrzenne oraz funkcjonalność wybranego rozwiązania. Zwracamy też uwagę na wielkość pomieszczeń aby w pełni odpowiadały naszym oczekiwaniom. Po doprecyzowaniu koncepcji, przechodzimy do kwestii dokładnego wyglądu przyszłego budynku.

Zawsze staramy się podchodzić do każdego zagadnienia projektowego indywidualnie i przygotowujemy projekt, który będzie na najwyższym poziomie zarówno funkcjonalnym jak i wizualnym.

PROJEKT BUDOWLANY

Po zakończeniu prac nad koncepcją możemy przystąpić do kolejnego etapu jakim jest przygotowanie projektu budowlanego. Pracownia wykonuje projekty budowlane w pełnym zakresie co znaczy, że przygotowany projekt będzie zawierał opracowania wszystkich branż w tym również konstrukcyjną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, eletryczną, teletechniczną. Współpracujemy
również z rzeczoznawcami budowlanymi, do spraw przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych. Kompletując dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę współpracujemy z geodetami, którzy przygotowują mapy do celów projektowych czy z geologami, którzy opracowują opinie geologiczne badanego terenu przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji budynku.

Dokumentacja powstała w wyniku tych prac umożliwi rozpoczęcie procedury formalnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie i zapewnienia, projekty branżowe oraz inne załączniki formalne określone w odpowiednich przepisach prawa budowlanego.

 W swojej ofercie proponujemy pełne wsparcie w procesie pozyskiwania pozwolenia na budowę oraz kompletowania wyżej wymienionej dokumentacji projektowej.

Czas potrzebny na przygotowanie projektu budowlanego to zazwyczaj od 8 do 12 tygodni. Jest on uzależniony od zakresu koniecznych dodatkowych projektów (np. projekt posadowienia budynku, projekt zabezpieczenie głębokich wykopów) załączników formalno-prawnych (np. dokumentacja geologiczno-inżynierska, programy badań archeologicznych, operaty środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, decyzje środowiskowe) a także opinii i uzgodnień (np. uzgodnienie projektu u konserwatora zabytków) .

PROJEKT WYKONAWCZY

Po zakończeniu prac nad projektem budowlanym, w kolejnym etapie możemy przystąpić do sporządzenia projektu wykonawczego. Projekt ten jest uszczegółowieniem projektu budowlanego. Zawiera konkretne rozwiązania architektoniczno-budowlano-instalacyjne potrzebne do zrealizowania inwestycji, oraz pozwala na sporządzenie szczegółowego przedmiaru i kosztorysu. Zakres projektu jest każdorazowo ustalany z Inwestorem i dostosowywany do specyfiki inwestycji. Najczęściej dokumentacja wykonawcza składa się z: dokładnie opracowanej branży architektonicznej zawierającej rysunki szczegółowe detali projektowych, zestawienia istotnych elementów budynków takich jak np. okna, drzwi i balustrady oraz rysunki wykonawcze elementów budowlanych, które w tym etapie są opracowywane w dużej szczegółowości. Projekt zawierać będzie również zestawienia materiałów. Oprócz ww. zakresu przygotowywane są też szczegółowe projekty konstrukcji, instalacji oraz posadowienia budynku (jeżeli wymagane). Opcjonalnie zakres projektu można uzupełnić o szczegółowy projekt zagospodarowania
działki (projekt ogrodu) oraz projekt ogrodzenia.

Zakres dokumentacji projektu wykonawczego odpowiada specyfice danego budynku, a koszt opracowania jest uzależniony od jego obszerności i stopnia skomplikowania.

Sporządzenie dokładnej dokumentacji wykonawczej ułatwi przeprowadzenie procesu budowlanego bez większych problemów oraz umożliwi dokładną wycenę wszystkich prac. Dzięki szczegółowej dokumentacji, ilości i standard materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia będą dokładnie określone. Taka dokumentacja może posłużyć do przygotowania różnych wycen przez wybranych
dostawców, na podstawie których Inwestor będzie mógł podjąć uzasadnioną ekonomicznie decyzję o wyborze i zakupie poszczególnych elementów.

Na życzenie Inwestora możemy również zlecić opracowanie dokładnych kosztorysów i przedmiarów dla inwestycji.

Etap trwa zazwyczaj od 6-12 tygodni i czas jego trwania jest uzależniony od zakresu dokumentacji, szybkości podejmowania decyzji przez Inwestorów oraz odpowiedniej komunikacji między projektantem a Inwestorem.

Po zakończeniu prac nad projektem budowlanym, w kolejnym etapie możemy przystąpić do sporządzenia projektu wykonawczego. Projekt ten jest uszczegółowieniem projektu budowlanego. Zawiera konkretne rozwiązania architektoniczno-budowlano-instalacyjne potrzebne do zrealizowania inwestycji, oraz pozwala na sporządzenie szczegółowego przedmiaru i kosztorysu. Zakres projektu jest każdorazowo ustalany z Inwestorem i dostosowywany do specyfiki inwestycji. Najczęściej dokumentacja wykonawcza składa się z: dokładnie opracowanej branży architektonicznej zawierającej rysunki szczegółowe detali projektowych, zestawienia istotnych elementów budynków takich jak np. okna, drzwi i balustrady oraz rysunki wykonawcze elementów budowlanych, które w tym etapie są opracowywane w dużej szczegółowości. Projekt zawierać będzie również zestawienia materiałów. Oprócz ww. zakresu przygotowywane są też szczegółowe projekty konstrukcji, instalacji oraz posadowienia budynku (jeżeli wymagane). Opcjonalnie zakres projektu można uzupełnić o szczegółowy projekt zagospodarowania
działki (projekt ogrodu) oraz projekt ogrodzenia.

Zakres dokumentacji projektu wykonawczego odpowiada specyfice danego budynku, a koszt opracowania jest uzależniony od jego obszerności i stopnia skomplikowania.

Sporządzenie dokładnej dokumentacji wykonawczej ułatwi przeprowadzenie procesu budowlanego bez większych problemów oraz umożliwi dokładną wycenę wszystkich prac. Dzięki szczegółowej dokumentacji, ilości i standard materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia będą dokładnie określone. Taka dokumentacja może posłużyć do przygotowania różnych wycen przez wybranych
dostawców, na podstawie których Inwestor będzie mógł podjąć uzasadnioną ekonomicznie decyzję o wyborze i zakupie poszczególnych elementów.

Na życzenie Inwestora możemy również zlecić opracowanie dokładnych kosztorysów i przedmiarów dla inwestycji.

Etap trwa zazwyczaj od 6-12 tygodni i czas jego trwania jest uzależniony od zakresu dokumentacji, szybkości podejmowania decyzji przez Inwestorów oraz odpowiedniej komunikacji między projektantem a Inwestorem.

NADZÓR AUTORSKI NAD INWESTYCJĄ

Nasza pracownia architektoniczna oferuje nie tylko kompleksowe usługi projektowe, ale także nadzory autorskie. Usługa ta jest skierowana w szczególności do wymagających Klientów, którzy nie dysponują wystarczającą ilością czasu na wizyty na budowie, nadzorowanie oraz koordynację robót lub nie czują się na siłach by się tym zająć. Obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta, o którym mowa w Prawie Budowlanym, uzależniony jest przede wszystkim od decyzji Inwestora. 

Celem nadzoru autorskiego jest kontrola przebiegu robót tak, aby poszczególne prace były realizowane zgodnie ze sporządzonym projektem oraz wiedzą budowlaną. W zakres nadzoru wchodzą m.in. takie czynności, jak:

 • koordynacja prac i dostaw
 • wizyty kontrolne na budowie
 •  wprowadzanie niezbędnych zmian w dokumentacji
 • wprowadzanie rozwiązań zamiennych w przypadku decyzji o przeprojektowaniu
 • czynności związane z odbiorem robót w imieniu Inwestora
 • nadzór nad doborem materiałów
 • nadzór nad kwestiami technicznymi

WACHNIK STUDIO Pracownia architektoniczna oferuje nadzór autorski w każdym etapie realizacji, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie spójności wykonywanych prac i stosowanych materiałów z wizją zawartą w projekcie. W zależności od decyzji Klienta, proponujemy profesjonalną opiekę projektantów wszystkich branż przez cały czas trwania realizacji projektu.

PROJEKT ZAMIENNY

Projekty zamienne – jeżeli w trakcie realizacji projektu zajdzie potrzeba stworzenia dokumentacji zamiennej projektu budowlanego pracownia również zajmie się takim zleceniem. Warunki wykonania takiej dokumentacji ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu zmian.

Wyceń mój projekt

W celu otrzymania oferty odpowiedz na kilka krótkich pytań

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

 1. Projektowane przez nas przestrzenie są elastycznym połączeniem rozwiązań funkcjonalnych oraz estetycznych
 2. Architektura jest naszą pasją, dlatego do projektowania podchodziny z pełnym zaangażowaniem
 3. Zapewniamy profesjonalną obsługę przed, w trakcie oraz po ukończeniu projektu
 4. Każdy projekt wykonujemy kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych branż, dostosowując formę i zakres do potrzeb inwestycji i inwestora
 5. Projektujemy przy użyciu legalnego oprogramowania w technologii modelowania informacji o budowaniu BIM z wykorzystaniem oprogramowania m.in. Archicad firmy Graphisoft

Zapraszamy do kontaktu

  Aby Twoje wnętrza były nie tylko funkcjonalne, ale również piękne i dopasowane do Twojego stylu życia, zapraszam Cię do skorzystania z naszej oferty na projekt wnętrza. Jesteśmy doświadczonymi architektami, który z pasją tworzą unikalne projekty, które spełniają najwyższe standardy estetyki i funkcjonalności.

  W naszej pracy stawiamy na dokładną analizę potrzeb i preferencji moich klientów, aby móc stworzyć projekt idealnie dopasowany do ich stylu życia i gustu. Oferujemy kompleksową usługę, która obejmuje projektowanie wnętrza, wizualizacje w formie 2D i 3D oraz koordynację prac wykonawczych. Współpracujemy tylko z najlepszymi wykonawcami, aby mieć pewność, że każdy projekt jest realizowany zgodnie z ustalonymi standardami jakości.

  Nasza oferta jest skierowana do osób, które chcą mieć unikalne wnętrza, które pozwolą im w pełni cieszyć się swoim domem. Jeśli szukasz projektu, który będzie spełniał Twoje oczekiwania, a jednocześnie będzie funkcjonalny i estetyczny, to zapraszam do kontaktu. Razem stworzymy wnętrze, które będzie idealnie odpowiadało Twoim potrzebom i stylowi życia.