ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W GWOŹDZIANACH

Home PortfolioZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W GWOŹDZIANACH

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W GWOŹDZIANACH

Praca magisterska pt.
“ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W GWOŹDZIANACH – ADAPTACJA NA HOTEL”
Tematem pracy dyplomowej jest projekt koncepcyjny adaptacji zabytkowego pałacu oraz
koncepcja zagospodarowania przestrzennego parku przynależnego, zlokalizowanego
w Gwoździanach, w powiecie lublinieckim na terenie województwa śląskiego. Obecnie
nieużytkowany obiekt niszczeje i wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich.
Projekt koncepcyjny zakłada poddanie pałacu rewitalizacji, która przywróci zabytkowi
atrakcyjny i zgodny z pierwotnymi założeniami wygląd.
Projekt zakłada adaptację istniejącego budynku na czterogwiazdkowy hotel z zapleczem
usługowo-sportowo-rekreacyjnym obejmującym m.in. basen, siłownię czy zaplecze spa.
W tym celu układ pomieszczeń zostanie częściowo zmieniony, a dach pałacu – podniesiony.
Koncepcja przewiduje uzupełnienie zaplecza usługowego hotelu poprzez wprowadzenie
nowej kubatury w której zostaną umieszczone usługi uzupełniające. Dla gości hotelu
udostępnionych będzie dziesięć jednostek mieszkaniowych. Siedem z nich to apartamenty,
dwa to pokoje jednoosobowe oraz jeden pokój dwuosobowy dostosowany do potrzeb osoby
niepełnosprawnej. Koncepcja przewiduje również zagospodarowanie terenu parkowego,
w którym poza uporządkowaniem części parkowej i wprowadzeniem ciągów komunikacji kołowej
i pieszej znajdzie się również ogród z niewielkim stawem, część rekreacyjna, siłownia
zewnętrzna, miejsce grillowe.

Ideą towarzyszącą procesowi projektowania była rewaloryzacja zabytkowego pałacu, który
w obecnej chwili nie jest w dobrym stanie technicznym. Projekt zakładał powstanie obiektu
hotelarskiego z atrakcyjnym zapleczem usługowym. Postarano się również aby układ
funkcjonalno-przestrzenny hotelu nie odbiegał znacząco od konkurencyjnych hotelów
sieciowych.. Każdy z gości odwiedzających hotel będzie miał możliwość wyboru spośród
szeregu usług rekreacyjno sportowych. W celu poszerzenia podstawowych usług założono
powstanie budynku dodatkowego, w którym znajdzie się basen, sauny, siłownia, zaplecze spa.
W hotelu będzie można zorganizować imprezy okolicznościowe, tematyczne, wystawy itp.
Oferta hotelowa będzie atrakcyjna nie tylko dla klienta indywidualnego, ale także dla
przedsiębiorcy, który szuka ciekawego i dobrze wyposażonego miejsca do przeprowadzenia
szkolenia, prezentacji lub bankietu.
Teren został zagospodarowany w sposób zachęcający do spędzania w nim wolnego czasu.
Na działce znalazł się teren rekreacyjny do gry w minigolfa, ogród ze stawem i miejscem na
odpoczynek, park z ciekawym układem uliczek pieszych, krętych i prostych. Z głównych
alejek parkowych będzie można podziwiać Pałac dzięki otworzeniu kilku osi widokowych.
Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego na hotel została przemyślana tak, aby każdy
potencjalny klient mógł cieszyć się z wygody, jakości i dostępności oferowanych usług.
Dodatkowym atutem umieszczenia funkcji hotelowych w zabytkowym pałacu jest odczucie
gościnności jakie towarzyszy klientom, oraz świadomość, że obiekt ten ma już swoją historię.

Zamów nasz newsletter!